Pla obertura de centre 2021-22

L’Escola Mare de Déu de Montserrat ha preparat com serà la tornada a l’escola. El Pla obertura de centre ha seguit les indicacions que des del Departament d’Educació han anat publicant.

Pretenem establir les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

El Pla es complementa amb les Instruccions per al curs 2021-2022 de la Secretaria de Polítiques Educatives. En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció.

Pla d’obertura 2021-22

L’Escola Mare de Déu de Montserrat tenim la prioritat de cuidar el benestar dels nostres alumnes i la tranquilitat de les families.

Com a escola assegurem que l’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els nivells educatius des d’educació infantil fins a la secundària i cicles formatius. En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.

A més a més, seguirem oferint una educació de qualitat i equitat aplicant els criteris d’inclusió ja vigents i les pautes metodològiques adequades en funció de les necessitats educatives per atendre a diversitat.

Share This Post!