SECRETARIA I ADMISSIONS

A la secretaria oferim a les famílies i alumnes de l’escola trobareu informació que us pot ser d’utilitat i de tenir a mà durant el curs: Horaris i telèfons, autoritzacions tipus, els dossiers de principi de curs i circulars vàries, així com els serveis:

  • Informació sobre l’oferta d’estudis oficials de l’escola: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i FP de Grau Mitjà i Grau Superior.

  • Informació de les gestions de preinscripció i matriculació dels estudis oferts.

  • Realització de les tasques d’informació i gestió de totes les activitats que s’ofereixen al centre.

  • Atenció personalitzada i ajuda a les famílies en tots els tràmits que vulguin realitzar referent a l’escolaritat dels seus fills.

Horari escola i secretaria

Escola

L’Escola obra les portes de 7.30 h (servei acollida i bon dia)  fins a les 21.00 h

Secretaria

Al llarg del curs: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h i de 15.00 a 17.30h
La primera quinzena de juliol i setembre: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h
Més d’agost l’escola estarà tancada per vacances

Atenció telefònica

Al llarg del curs: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30h i de 15.00 a 17.30h
La primera quinzena de juliol i setembre: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00h
Més d’agost l’escola estarà tancada per vacances

Secretaria Escola Montserrat

Telefon de contacte: 935888071

Correu electrònic:
escolamontserrat@escolamontserrat.cat

Admissions i matriculació

Educació Infantil, Primària i ESO

Preinscripció Educació Infantil i Primària: del 7 al 21 de març
Preinscripció ESO: del 9 al 21 de març

Cicles Formatius (FP)

Grau Mitjà
Preinscripció alumnat amb continuïtat d’escolarització (cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril
Preinscripció resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig

Grau Superior
Preinscripció: del 25 al 31 de maig

Admissions Escola Montserrat

Més informació
Informació i matriculació