ENGLISH DEPARTMENT

El departament d’Anglès està format per les mestres d’anglès d’Infantil i Primària, i les professores de Secundària i Cicles Formatius, juntament amb un equip d’auxiliars de conversa, que potencia les habilitats comunicatives de la llengua anglesa. Així mateix, dona suport al departament d’anglès, creant nous materials, jocs, activitats de tota mena tant d’ampliació com de reforç per aquell alumnat que té més dificultats.

En Educació Primària l’auxiliar de conversa English Department acompanya les mestres a classe per dur diferents tasques que potencien la part oral de la llengua anglesa. D’aquesta manera es pot treballar en petits grups oferint una atenció més personalitzada, tant a l’aula ordinària com a la Library (biblioteca) adequada també com espai d’anglès. En el cas de Educació Secundària, es treballa setmanalment en petits grups de 3 a 5 alumnes que surten de l’aula per anar a l’Speaking Corner, una aula destinada a fer activitats lúdiques i dinàmiques per millorar l’Speaking. D’aquesta manera es vetlla per la millora de la correcció fonètica i gramatical de la llengua. Es fomenta la motivació i l’interès de l’alumne per la llengua i la cultura angleses. També es col·labora amb altres escoles internacionals.

Els recursos utilitzats per dur a terme totes les tasques inclouen les noves tecnologies, boardgames, flashcards, worksheets, reading books, magazines, etc.

English Department