PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El projecte educatiu de centre de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí és una escola que té com a finalitat l’educació integral dels seus alumnes, perquè puguin desenvolupar les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i puguin forjar una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

L’Escola forma part de la Fundació Escola i Vida i participa de la missió docent i evangelitzadora de l’Església catòlica, i està oberta a persones de totes les condicions socials.

El nostre projecte educatiu de centre

  • Formació integral de les persones, amb qualitat acadèmica i humana.
  • Cap diferència sigui un obstacle per al creixement de l’individu.
  • Desig de descobrir, iniciativa i treballant en equip.
  • Els nens i nenes que arribin a ser homes i dones empàtics amb els seus semblants.
  • Volem nois i noies lliures amb pensament crític i reflexiu.
  • Acompanyament afectiu dels nens i nenes, estableixen un fort lligam entre l’Escola i la família.
  • Vetllen pel creixement i maduració personal.

Projecte Llingüístic

projecte educatiu de centre

L’objectiu bàsic del Projecte Lingüístic de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és que els alumnes del centre s’expressin, amb correcció, en les llengües oficials de Catalunya. Així doncs, l’estructura pedagògica haurà de possibilitar l’aprenentatge progressiu d’ambdues llengües fins que els alumnes siguin igualment competents en els seus usos orals i escrits.

Qualsevol membre de la comunitat escolar té el dret d’usar la llengua catalana o castellana en qualsevol situació, sense que ningú pugui limitar aquest dret. Però qualsevol membre de la comunitat escolar també té el deure de respectar l’opció lingüística de l’altre. No hi ha cap la possibilitat que algú es senti menyspreat ni ofès quan una persona s’hi adreça en una altra llengua que no li és la primera llengua.