Junts fem els teus primers passos cap al futur

Fer l’etapa d’educació Infantil a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

L’etapa agrupa els alumnes de 3 a 6 anys i consta de tres cursos P-3, P-4 i P-5.

L’etapa d’educació infantil és caracteritza per ser un procés d’aprenentatge i socialització on es desperta la imaginació i creativitat dels nens. També es treballa per respondre a les necessitats que tenen d’explorar i descobrir. Tot això tenint en compte la diversitat i atenent els diferents ritmes maduratius.

La finalitat de l’educació infantil és afavorir el desenvolupament global de l’infant. Un desenvolupament que parteix de l’alumne/a com a protagonista del seu propi aprenentatge.

Horari: matí de 9.00 h a 13.00 h i tarda de 15.00 h a 17.00 h.

Bases Metodologicas Educacio Infantil Escola Montserrat


APRENENTATGE COOPERATIU

Els alumnes s’organitzen en grups heterogenis, per treballar d’una forma coordinada i aprofundir en l’aprenentatge.


TREBALL PER PROJECTES: INVESTIGAR PER A CONSTRUIR CONEIXEMENT

Els alumnes, partint del seu propi aprenentatge, treballen en un fil conductor amb l’objectiu de fer-se’n experts.


APRENDRE A APRENDRE

És important el treball dels hàbits d’aprenentatge per seguir aprenent al llarg de tota la vida, de la mateixa manera que els coneixements adquirits en un context determinat s’han de poder transferir a altres situacions.


FENT QUE SIGUI EL PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE

Volem a l’alumne com a part activa i participativa del seu propi aprenentatge per tal que el pugui aplicar en el seu entorn immediat.

 • Llenguatge verbal (4 hores d’agrupaments).
 • Llenguatge matemàtic (2 hores d’agrupaments).
 • Descoberta de l’entorn social i natural.
 • Psicomotricitat.
 • Llenguatge musical.
 • Arts and crafts – TIC (grups reduïts).
 • Ambients d’aprenentatge.
 • Religió.
 • Una tarda a la setmana hi ha piscina. Adquirir autonomia, seguretat i gaudir en el medi aquàtic sense pors.

Piscina Escola Montserrat

 • Joc simbòlic: l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults.
 • English workshop: iniciació en la llengua anglesa.
 • Racó matemàtic: l’aprenentatge matemàtic parteix de les seves capacitats d’intuïció, de raonament i de creativitat.
 • Racó de llengua: Les activitats proposades pretenen possibilitar als nens i nens l’accés a una comunicació oral i escrita a nivell funcional.
 • Jocs: a partir de diferents propostes de jocs els infants comparteixen i gaudeixen dels materials.
 • Racons: a partir de diferents propostes de treball que fa el mestre l’alumne/a tria el que vol.

Educació Infantil Escola Montserrat

 • Identificar-se com a persona amb seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, assolint sempre confiança en un mateix.
 • Créixer d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
 • Adquirir habilitats socials per facilitar les relacions entre els nens i nenes.
 • Afavorir l’aprenentatge entre iguals tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
 • Observar i experimentar en l’entorn més proper amb curiositat i interès.
 • Aprendre a expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic.
 • Iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.
 • Adquirir valors que els ajudin a viure en societat i a conèixer el món que ens envolta.
 • Els infants van passant per diferents espais, amb temàtiques diverses, on poden construir els seus aprenentatges de manera espontània, constructiva i activa.
 • Permet l’aplicació dels aprenentatges assolits i adquirir-ne de nous, essent sempre significatius i funcionals.

 • CAD (comissió d’atenció a la diversitat)
  • Psicopedagog/a (atenció a les famílies, professorat i alumnat)
  • Mestre/a de NEE (atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques)
  • Cap d’estudis (coordinadors pedagògics)
 • REFORÇ: proporcionar a l’alumne/a l’ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge.
 • VETLLADORS/ES: professionals que acompanyen dins l’aula l’alumnat que ho requereix.
 • AGRUPAMENTS EDUCACIÓ INFANTIL: dels dos grups de nivell, en determinades hores a la setmana, se’n fan tres per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • DESDOBLAMENTS EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL: d’un grup se’n fan dos per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.

Educació Infantil Escola Montserrat

#SOMPASSIÓ

EDUCACIÓ INFANTIL

UN APRENENTATGE CENTRAT EN EL DESENVOLUPAMENT GLOBAL DE L’ALUMNAT I EL SEU CREIXEMENT PERSONAL I EMOCIONAL.

El NOU model educatiu és totalment vivencial i real. Motiva l’alumnat en l’aprenentatge de l’etapa i afavoreix les seves habilitats fent allò que realment els agrada. El domini de l’anglès, alemany i francès tècnic en les diferents modalitats d’etapes educatives és el primer pas cap a un enfocament internacional i multicultural i una de les exigències fonamentals dels programes.

UN GRAN EQUIP AL TEU COSTAT

ELISENDA BARTRINA


Cap d’estudis, Especialista

FERNANDA PARRA


Tutora

FLORI RUIZ


Tutora

M. J. SARMIENTO


Tutora

NEUS JANÉ


Tutora

PAQUI COSTA


Tutora

PILAR CASANOVA


Tutora

ANA DONÉS


Especialista

ARIADNA ARAGAY


Especialista

EULÀLIA PASTOR


Especialista

IRIS ORTEGA


Especialista

JORDI COSTA


Especialista

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.