Diploma Dual

DIPLOMA DUAL

Preparant els alumnes de l’Escola Montserrat per als nous reptes

Academica Corporation ha creat i desenvolupat el Diploma Dual®, un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i American High School Diploma

Els alumnes quan finalitzen els seus estudis, aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants nord-americans en acabar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

Immersió lingüística, tecnològica i personal

Al costat de la notable millora del nivell d’anglès, el Diploma Dual® proporciona als alumnes un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en el maneig de les noves tecnologies.

MOTIUS PER TRIAR EL DIPLOMA DUAL

Possibilitat d’estudiar en universitats dels EEUU.
Nombre significatiu d’hores d’aprenentatge en llengua anglesa.
Enriquiment acadèmic. Currículum diferencial.
Millora del nivell d’anglès.
Adaptació en ambients multiculturals.

COM FUNCIONA?

Màxima convalidació d’assignatures

Els alumnes del Diploma Dual® només han de cursar 6 assignatures per a obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals assolits per Academica i l’excel·lència educativa del programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma.

D’aquestes 6 assignatures, 4 són del curricular obligatori i 2 de l’electiu, el que permet als alumnes cursar assignatures de gran interès que no estan en el currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l’estudiant ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballarien en anglès: Fotografia Digital, Criminologia, Psicologia …