ESCOLA MONTSERRAT

Escola Mare de Déu de Montserrat

+100 anys amb experiències i lideratge educatiu

Junts fem els teus primers passos cap al futur.

El nostre centre es defineix com una escola catalana, cristiana i concertada; on el nostre principal objectiu és formar persones cultes, respectuoses, ciutadanes i constructives. Treballem per aconseguir que l’alumnat es senti acollit, segur, estimat que vingui content al centre i que aprengui a desenvolupar-se com a persona. La nostra escola neix el 1919, per iniciativa del Beat Josep Guardiet.

Contacte
0
Educadors
0
Alumnes arreu de catalunya
0
Ex-alumnes per tot el territori
0
Centres a tot Catalunya

Dins el gruix de centres escolars de la Fundació, destaquem l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, una escola històrica pel que fa a la implantació d’etapes educatives variades i enriquidores a la ciutat de Rubí. En els seus inicis, ja va desenvolupar una ofertes educatives que van ajudar en l’educació i formació laboral dels ciutadans i ciutadanes de la localitat. Els 100 anys d’educació i dedicació a la ciutat de Rubí, més tota la transformació pedagògica que ha tingut l’Escola amb la renovació del seu projecte educatiu i d’espais estructurals, amb la tendència positiva cap a les noves tecnologies, el multilingüisme i els mètodes d’aprenentatge innovadors, fan que estudiar el NOU model educatiu de l’Escola Montserrat sigui aquella clau d’èxit que permeti a l’alumnat transformar el seu present i construir el seu futur.

Així doncs, esperem que aquesta nova etapa plena d’il·lusió, d’innovació, de motivació pedagògica i de camins per explorar sigui un pas més en aquest llarg camí que ens permetrà donar un servei adequat a tota la comunitat i famílies de la comarca del Vallès Occidental.

NORMES ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

PROJECTE
EDUCATIU

PROJECTE
LIGÜÍSTIC

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.