A Educació Secundària t’ajudem a crear el teu futur

Fer l’etapa d’educació Secundària a l’Escola Mare de Déu de Montserrat

L’etapa agrupa els alumnes de 12 a 16 anys i consta de quatre cursos, de 1r ESO a 4t ESO.

Els alumnes passen d’un model d’aprenentatge liderat pel mestre d’aula a un model coordinat pel tutor de grup amb la presència de molts especialistes i consta de quatre cursos , de 1r ESO a 4t ESO.

Acompanyem contínuament els alumnes i les seves famílies en aquet camí, aprofundint en una formació integral i de qualitat, basat en els nostres valors; l’esforç, l’autonomia, la cooperació, la responsabilitat, la responsabilitat, ser innovador, ser creatiu i emprenedor.

Horari: matí de 8.00 h a 13.30 h i tarda de 15.00 h a 17.00 h.

Bases Metodologicas Educació Secundària Escola Montserrat


APRENENTATGE COOPERATIU

Els alumnes s’organitzen en grups heterogenis, per treballar d’una forma coordinada i aprofundir en l’aprenentatge.


TREBALL PER PROJECTES: INVESTIGAR PER A CONSTRUIR CONEIXEMENT

Els alumnes, partint del seu propi aprenentatge, treballen en un fil conductor amb l’objectiu de fer-se’n experts.


APRENDRE A APRENDRE

És important el treball dels hàbits d’aprenentatge per seguir aprenent al llarg de tota la vida, de la mateixa manera que els coneixements adquirits en un context determinat s’han de poder transferir a altres situacions.


FENT QUE SIGUI EL PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE

Volem a l’alumne d’Educació Secundària com a part activa i participativa del seu propi aprenentatge per tal que el pugui aplicar en el seu entorn immediat.

 • 1r ESO
  • Academic Resources and Tools. L’objectiu és consolidar l’ús de les TIC en llengua anglesa. Hi aprendràs a utilitzar programes informàtics d’ús habitual i útils en el procés d’aprenentatge mitjançant aquesta llengua.
 • 1r i 2n ESO
  • Projecte artístic coral 1. Grups reduïts. Hi aprendràs a cantar en grup, a diverses veus i, sobretot, aprendràs a gaudir de la música en la coral de l’escola.
  • Projecte artístic de teatre “5 minuts”. Grups reduïts. Hi aprendràs a interpretar un paper i gaudiràs de l’experiència de posar-te en la pell d’un personatge teatral.
  • Les lletres en moviment (PLC). Dinamitzarem a través de diferents recursos, com ara blocs, jocs, pàgines web, intercanvi de llengües i braç dinamitzador del projecte lingüístic de centre.
  • Projecte de robòtica 1. En grups reduïts, aprofundirem en la programació amb el llenguatge Scratch i farem una introducció en projectes amb robots dintre de l’entorn Lego Mindstorms.
  • Taller d’escola verda. Grups reduïts. Treballarem per aconseguir la màxima sostenibilitat ambiental de l’escola i de la resta de la comunitat educativa.
  • Taller Conta contes / Telling stories. En grups reduïts, aprendreu a desenvolupar habilitats lectores, interpretatives i comunicatives, tant en català com en anglès. Interpretareu diferents contes que representareu davant dels més petits, i aquests gaudiran d’escoltar i veure els alumnes més grans explicar-los històries.
 • 2n ESO
  • Desconeix-te. Destinada als alumnes que volen millorar les seves relacions interpersonals i intrapersonals tot analitzant els sentiments i les emocions gràcies a l’autoreflexió.
 • 3r ESO
  • Taller de tecnologia. Mig curs de durada. Alterna amb Belles Arts. Grups reduïts, la meitat de la classe. Treballarem el procés de creació de diversos projectes tecnològics.
  • Belles Arts-Disseny Tècnic. Mig curs de durada. Alterna amb Taller de tecnologia. Grups reduïts, de la meitat de la classe. Treballarem totes les expressions artístiques. Aplicació de dibuix tècnic vinculat al projecte de robòtica 2 per conèixer el disseny robòtic.
 • 3r i 4t ESO
  • Projecte artístic coral 2. Grups reduïts. Hi aprendràs a cantar en grup, a diverses veus i, sobretot, aprendràs a gaudir de la música.
  • Coneixement emocional a l’aula: gestió de l’estrès. Activitat complementària on ensenyarem diferents tècniques de control emocional per tal de ser capaços d’optimitzar el rendiment acadèmic.
  • L’art de pensar. Destinada a l’alumnat que vulgui aprendre a ser crítics amb els temes de la societat d’avui mitjançant textos, cançons, fotografies… També espera donar resposta als interrogants que l’ésser humà es fa durant la vida.
  • Taller d’audiovisuals-periodisme. Grups reduïts. Hi aprendràs les tasques del periodisme i les audiovisuals i participaràs en l’elaboració del butlletí de l’escola.
  • Projecte de robòtica 2. Grups reduïts. A partir dels reptes plantejats per Firts LEGO League, establirem grups de feina que hauran de treballar col·laborativament per tal de superar els reptes.
 • 4t ESO
  • Preparació exàmens oficials d’anglès. Adreçada als alumnes que es vulguin presentar als exàmens oficials d’anglès. Se’n farà una hora setmanal durant un quadrimestral.
  • DiaMat. Hi veurem on es troben les matemàtiques en el nostre dia a dia i com aquestes ens donen la solució en alguns problemes que ens presenta la vida.

Educacio Secundaria Complementaries Escola Montserrat

 • 1r ESO
  • Francès (de 1r a 3r ESO). Adreçat a aquells alumnes que no presentin dificultats en llengües i vulguin iniciar-se en l’estudi d’una segona llengua estrangera. Cal tenir en compte que, per coherència, l’aprenentatge d’aquesta llengua requereix més d’un curs acadèmic i que, per tant, tindrà continuïtat fins a 3r d’ESO.
  • Guitarra. Adreçat a aquells alumnes interessats en la pràctica musical i ampliar els seus coneixements. Aprendrem a tocar la guitarra.
  • Apadrinament lector. Adreçat a l’alumnat que estigui interessat d’assolir habilitat lectora. És un projecte anual d’apadrinament lector (Competència emprenedora). Cada alumne/a de 1r d’ESO ensenya a llegir a un/a alumne/a de P5.
 • 2n ESO
  • Make & Learn. L’objectiu és promoure l’educació maker i la robòtica educativa per tal de motivar i generar interès sobre les disciplines STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), treballant la creativitat, el pensament lògic, el treball en equip i la resolució de problemes.
  • Fitness & Wellness. L’objectiu es que els nostres alumnes aprenguin que es necessita per tenir una bona condició física però també un bon benestar físic, psíquic i sobretot emocional.
 • 3r ESO
  • Research & Development. Aplicació del mètode científic amb experiments senzills i presentació en llengua anglesa.
  • Emprenedoria. L’objectiu és que els alumnes aprenguin a desenvolupar capacitats, competències i actituds pensant en la inserció laboral i la formació continuada.

Educacio Secundaria Optatives Escola Montserrat

 • Game Jam (programació de vídeo jocs) ESO
 • Proves Cangur (matemàtiques) ESO
 • Concurs Pangea (matemàtiques) ESO
 • Concurs Relat Curt en Llengua Castella Cocacola 2º ESO
 • Pica lletres (català) 3r ESO
 • FLL (Robòtica) 3r i 4t ESO
 • Projecte Joves i Ciència (ciències) 4t ESO

Concurs Joves Talents Escola Montserrat       First Lego League Escola Montserrat       Game Jam Escola MontserratConcurs Joves Talents Escola Montserrat       Pica Lletres Escola Montserrat       Societat Catalana Matemàtiques Escola Montserrat

 • CAD (comissió d’atenció a la diversitat)
  • Psicopedagog/a (atenció a les famílies, professorat i alumnat)
  • Mestre/a de NEE (atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques)
  • Cap d’estudis (coordinadors pedagògics)
  • Cap tutoria (ESO): orientació, mediació, dinamització de tutories a secundària.
 • REFORÇ: proporcionar a l’alumne/a l’ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge.
 • VETLLADORS/ES: professionals que acompanyen dins l’aula l’alumnat que ho requereix.
 • AGRUPAMENTS EDUCACIÓ INFANTIL: dels dos grups de nivell, en determinades hores a la setmana, se’n fan tres per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • DESDOBLAMENTS EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL: d’un grup se’n fan dos per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • GRUPS HETEROGENIS (CM/CS/1r I 2n ESO): dels dos grups de nivell, en les àrees de llengua catalana i matemàtiques, se’n fan tres per tal d’atendre millor la diversitat a l’aula.
 • GRUPS HOMOGENIS EN ANGLÈS ESO: es treballa en grups reduïts en funció del nivell dels alumnes.
 • GRUPS HOMOGENIS 3r ESO: es treballa en grups reduïts en funció del nivell dels alumnes en les àrees de matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana.

Educacio Secundaria Antencio Divertsitat Escola Montserrat

#SOMPASSIÓ

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

APLICACIÓ DE LES TIC EN LA METODOLOGIA DE TREBALL A L’AULA: EL MILLOR SOFTWARE DEL MERCAT, LES SIMULACIONS OPERATIVES I ELS RECURSOS PER ESCENARIS LABORALS REALS,… #ITLEADERPROJECT.

Els nostres estudiants d’Educació Secundària realitzen part del seu currículum acadèmic o experiències de pràctiques en escoles/instituts/empreses a l’estranger. Volem ser una escola oberta a Europa i al món que fomenti el plurilingüisme. Promovem els intercanvis amb altres escoles europees i la inserció laboral en altres països.

UN GRAN EQUIP AL TEU COSTAT

Miquel Àngel Abad

Miquel Àngel Abad


Cap d’estudis

LLuisa Asensio

Lluïsa Asensio


Cap de departament de llengües

Anna Camats

Anna Camats


Cap de tutoria

Luci Fernandez

Lucia Fernández


Cap de departament de ciències

Anna Camats

Anna Camats


Docent

Cristina Tudanca

Cristina Tudanca


Docent

Esther Millán


Docent

Gemma Barrera


Docent

Leticia Illa

Leticia Illa


Docent

Lluís Laliga


Docent

Lídia Ibañez


Docent

LLuisa Asensio

Lluïsa Asensio


Docent

Luci Fernandez

Lucía Fernández


Docent

Miquel Àngel Abad

Miquel Àngel Abad


Docent

Mònica Jofresa


Docent

Montse Vidal


Docent

Noelia Barrio


Docent

Ramón Soro

Ramón Soro


Docent

Santiago Pérez


Docent

Sonia Alonso


Docent