Treballant les habilitats comunicatives en anglès

A l’hora d’aprendre una llengua estrangera una de les competències més intimidant és la competència oral i a l’Escola Montserrat l’speaking corner és el lloc on tenen l’oportunitat de reforçar precisament aquesta competència.

A l’speaking corner l’alumnat de segon d’ESO ha treballat la descripció i l’storytelling amb tasques que promouen la interacció oral.

Jornada de portes obertes

L’auxiliar de conversa abans d’iniciar l’activitat, explica les instruccions a cada un dels membres del grup de conversa i aquests reben cinc o sis fotografies que només podien veure ells mateixos i no podien ser mostrades als altres.

El conjunt de les fotografies formen una història que els alumnes han d’esbrinar

Les diferents escenes de la història estan repartides entre els alumnes, fent una breu descripció de la fotografia, mentre la resta han escoltat amb atenció i fomentant la seva comprensió oral.

Una vegada descrites les fotografies, els membres del grup podien ensenyar les que creguessin que eren similars a les mencionades, col·locant en l’ordre més adient.

Amb les escenes senceres han muntat la història que decidit entre tots i un cop col·locades les fotografies en l’ordre establert, han d’explicar la història que han decidit, sempre utilitzant l’anglès.

Aquesta activitat en molts casos resulta ser una gran motivació per l’aprenentatge, ja que ajuda a donar-se de les seves capacitats de comunicació en una llengua estrangera.

L’objectiu de la tasca és fomentar la conversa entre els companys i companyes i alhora fer ús del seu propi llenguatge i vocabulari en anglès. Resoldre un objectiu comú motiva l’alumnat a treballar les habilitats comunicatives, usar la llengua anglesa per a ajudar-se, comunicar-se entre ells i junts afrontar un nou repte.

Share This Post!