Setmana de carnestoltes del Centenari de L’escola Mare de Déu De Montserrat

Després de moltes setmanes de preparació per fi arriba la gran setmana de Carnestoltes.

Hem preparat una agenda on cada dia gaudirem d’una activitat:

Educació Infantil
Dilluns 17 rebuda del Rei Carnestoltes
Dimarts 18 portarem un barret divertit
Dimecres 19 portarem un davantal ben original
Dijous 20 portarem un pentinat ben original

Educació Primària
Al llarg de la Setmana acabarem de confegir les disfresses

DIVENDRES 21 DE FEBRER
TOTHOM!!!!!!!! LA GRAN RUA pels voltants de l’escola

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.