Science Bits Project

Des de fa quatre cursos acadèmics, l’àmbit científic de l’escola, va proposar un canvi de funcionament en el coneixement i aprenentatge de les Ciències Naturals, Biologia/Geologia i Física i Química de l’ESO. Vam iniciar Science Bits Project. Un material educatiu curricular dissenyat i desenvolupat sobre la base de la recerca científica.

Enguany s’ha publicat un estudi a la revista científica International Journal of Science Education, liderat per un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els aprenentatges conceptuals a curt i llarg termini dels estudiants de dues escoles de Catalunya que van introduir el programa Science Bits en les seves classes de ciències al llarg de tota l’ESO, en comparació amb dues escoles que van aplicar altres mètodes.

Science Bits Project

Els resultats posen de manifest que:

  • Els estudiants de les escoles que van adoptar el programa i el seu model d’ensenyament «5E» van millorar els seus aprenentatges conceptuals de manera rellevant i sostinguda.
  • En canvi, les escoles del grup control no van experimentar cap evolució en els 5 anys que va durar l’estudi.

Es tracta d’un projecte educatiu desenvolupat al llarg de vuit anys que acosta a les escoles el model d’aprenentatge de les 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate i Evaluate, promouvent l’aprenentatge per mitjà de l’exploració, el raonament i l’aplicació d’allò après en contextos rellevants.

Share This Post!

Tweets Recents