Preinscripció curs 2020-21

El Departament d’Educació ha públicat les dates de la preinscripció escolar per a Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. Degut a la situació produida pel COVID-19 enguany serà entre els dies 13 i 22 de maig.

Aquest any la preinscripció es podrà fer de manera telemàtica, utilitzant el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat i enviar la documentació necessària (escanejada o fotografiada) al correu electrònic a8023761@xtec.cat.

Preinscripció Escola Montserrat 2020 Noticies

També hi haurà opció de fer per la preinscripció presencial, entre els dies 19 i 22 de maig. Per fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre per correu electrònic escolamontserrat@escolamontserrat.cat.

En cas que trieu venir de manera presencial, l’Escola Montserrat u garanteix que ho farem amb totes les mesures de seguretat, per a la vostra tranquil·litat, però molt important, preferiblement hauríeu de venir una sola persona.

La sol·licitud l’hauríeu de portar emplenada des de casa, portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i sempre que sigui possible porteu el vostre propi bolígraf. No oblideu que caldrà que vingueu amb mascareta i guants.

Si sou persones que pertanyeu a grups d’especial vulnerabilitat, que estigueu en període de confinament, o que presenteu símptomes, no està permès que vingueu de manera presencial, en aquest cas, podeu autoritzar per escrit una altra persona perquè porti la sol·licitud i la documentació.

Aprofitem per recordar que per als estudis de Formació Professional la matrícula ja està oberta.

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.