Obrim les portes de l’Escola Montserrat en fase 2

L’Escola Mare de Déu de Montserrat seguint indicacions del Departament d’Educació, s’ha preparat per obrir l’escola quan entrem a la fase 2, és per això que el nostre centre ha preparat un pla de reobertura amb unes condicions molt estrictes i d’obligat compliment.Tot sembla indicar que seran una desena o menys els dies lectius abans de la finalització del curs acadèmic. No hi ha cap canvi en la manera de fer les classes i la docència telemàtica és la que continuarà vigent fins el 19 de juny. És voluntat del Departament poder atendre de manera personalitzada i presencial aquells alumnes que ho requereixin, sempre de forma voluntària, i a partir de la data en què Rubí entri en la fase 2.

Escola Mare de Déu de Montserrat Rubí

El dia, o dies, que els alumnes vinguin a l’escola no faran cap sessió docent, ni treball curricular, ni es donaran classes presencials; el tipus d’activitats que el centre proposarà per aquell dia, o dies, amb els alumnes es limitarà a:

  • Donar suport i orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
  • Facilitar l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat de l’escola.

La prioritat de l’Escola Montserrat és vetllar per la salut i benestar tant de l’alumnat, famílies, docents i professionals que formen part de l’escola. La reobertura sempre serà seguint la normativa sanitària que garanteixi la distància de seguretat, la higiene i la neteja constant.

Ús compartim el pla de reobertura del centre, perquè estigueu informats de com serà i dels aspectes que heu de tenir presents a l’hora de venir a l’escola.

Share This Post!