Els alumnes de Cicle Mitjà, participen en una metodologia innovadora centrada en projectes per abordar l’assignatura de medi natural i social

Aquesta metodologia innovadora és una aproximació que col·loca els alumnes com a protagonistes principals del seu propi aprenentatge, promocionant l’engagement i la participació activa.

El projecte que es presenta per parts dels infants de 4t és: Experts sobre la protecció del medi ambient.

Jornada de portes obertes

Cada grup d’alumnes ha assumit la responsabilitat de preparar una classe teòrica, explorant i explicant diversos conceptes relacionats amb la temàtica del medi ambient. A més a més, cadascun d’ells ha desenvolupat una presentació acompanyada d’una activitat pràctica destinada a avaluar i reforçar els coneixements adquirits.

Els alumnes han expressat una valoració positiva d’aquesta metodologia, destacant l’aspecte més vivencial i pràctic de l’aprenentatge. A través d’aquest enfocament, no només adquireixen coneixements teòrics, sinó que també desenvolupen habilitats pràctiques i socials.

Aprendre de manera més interactiva i participativa no només fa que l’experiència sigui més atractiva, sinó que també contribueix al desenvolupament integral dels estudiants, preparant-los per afrontar reptes de manera més eficaç en el futur.

Share This Post!