Matrícula Oberta Formació Professional curs 2020-21

Estàs preparat per al món laboral? La formació professional té més d’un 70% d’inserció laboral.

L’Escola Montserrat et prepara perquè aconsegueixis les competències que avui dia demanen les empreses.

La formació professional et prepararà per a l’exercici qualificat de diverses professions, les competències professional i el coneixement propis de cada sector.

Matrícula Oberta FP Escola Montserrat 2020-21

Matrícula Oberta Formació Professional curs 2020-21

Cicles Formatius Grau Mitjà
Farmàcia i Parafarmàcia
Gestió Administrativa Sanitària

Cicles Formatius Grau Superior
Màrqueting i Publicitat
Documentació Sanitària

Coneix el nostre innovador model educatiu.

Pots fer la teva matrícula al següent enllaç: Reserva matrícula

Som la teva escola del futur #sommontserrat

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.