Educació infantil i el llenguatge musical

La música està molt present al nostre dia a dia i exerceix un paper essencial pel desenvolupament dels infants.

A l’etapa d’educació infantil el llenguatge musical permet que els infants s’expressin i es comuniquin de manera espontània i natural, augmentant la seva confiança i autoestima.

A través de diferents propostes lúdiques i motivadores els infants gaudeixen i aprenen a través del ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual. Tots aquests elements són primordials i tenen un impacte molt significatiu en el seu desenvolupament cognitiu, emocional i social.

Jornada de portes obertes

És per aquests motius que l’educació musical té un pes tan important a la nostra escola. Els infants gaudeixen de diferents propostes musicals que beneficien i complementen el seu procés educatiu, ja que amplien el seu vocabulari, desenvolupen l’educació auditiva, afavoreixen la creativitat…

Els infants d’educació infantil a la nostra escola gaudeixen i aprenen amb la música a través del joc. Amb la música podem treballar les qualitats del so, del ritme, els instruments, les cançons, la dansa… És un llenguatge transversal i global que permet als infants desenvolupar-se de manera integral.

Share This Post!