Let’s play in English – Un nou enfocament

Aquest curs, l’Escola Montserrat de Rubí ha iniciat una nova proposta educativa que rep el nom de LET’S PLAY IN ENGLISH! Aquesta nova proposta permet que l’alumnat d’Infantil gaudeixi de dues hores d’anglès a la setmana, ja que anteriorment més només en tenien una.

L’objectiu d’aquesta ampliació horària és el tractament de la llengua anglesa des d’un punt de vista lúdic, poden profunditzar els continguts que s’estan treballant. Tot i això, sobretot permet que els nens i nenes s’endinsin dins aquesta meravellosa llengua d’una manera més divertida i enriquidora.

Les diferents propostes estan adaptades a l’edat, nivell i interessos de l’alumnat, sempre seguint un contingut específic, fomentant el desenvolupament progressiu de les destreses de comprensió auditiva i expressió oral. Alguns dels continguts que s’han tractat fins ara han estat: els colors, els números, les parts de la cara o les parts del cos mitjançant cançons, jocs amb flashcards, jocs interactius, històries, entre d’altres.

Let’s play in English - Un nou enfocament

Cal destacar que també han conegut al Billy, un llop molt eixerit que facilita l’aprenentatge de la llengua i capta l’atenció de l’alumnat. Aquest personatge és clau per fomentar l’expressió oral i/o mostrin els seus sentiments. Sempre apareix a l’inici de cada sessió i surt de la Magic Box i entre tots/es el despertem mitjançant la Magic Wand, fent un compte enrere. Aquest últim element també permet dur a terme un Magic Trick, en què la mestra llença un encanteri als infants perquè parlin en anglès tota la sessió.

Així doncs, us anirem mostrant el que anem fent i esperem que ho gaudiu tant com els infants d’Educació Infantil.

Share This Post!