La coavaluació a l’EF de 4t d’ESO

L’alumnat de 4t d’ESO ha acabat la darrera unitat de la matèria (voleibol), avaluant-se ells mateixos tots els continguts pràctics i actitudinals treballats.Enguany, la coavaluació, és una de les innovacions que més hem desenvolupat a l’EF al llarg de tota l’etapa i, a 4t, l’hem culminada amb la responsabilitat d’avaluar, ells sols, una unitat sencera.L’han realitzada mitjançant l’ús de rúbriques (que els ajudaven a tenir ben clar els aprenentatges i graus d’assoliment als que arribar), i de reptes cooperatius. Això els ha comportat desenvolupar l’esperit crític, l’autonomia i la responsabilitat.L’experiència a resultat exitosa.

Xerrada Escola Montserrat

Share This Post!

Tweets Recents