Pessebre Vivent del Centenari de L’escola Mare de Déu De Montserrat

Dissabte 14 de desembre l’Escola Mare de Déu de Montserrat va organitzar el primer pessebre vivent coincidint amb el primer centenari de l’escola.Més de 150 alumnes entre P3 i ESO, van formar part de la representació del pessebre vivent a les instal·lacions de l’escola. Una vivència on hem viscut l’anunciació de l’àngel a la verge María, la visitació, la vida al poble amb diferents parades amb productes i material de l’època, l’anunciata dels àngels als pastors, parada del rei Herodes als soldats i el naixement. La coral de l’escola també participar en un dels passatges del pessebre vivent.Més de 600 persones van gaudir de la gran experiència del pessebre vivent, que de ben segur tindrà noves edicions.

La documentació que haureu de lliurar al centre és la següent:

  • El formulari de sol·licitud, que podeu imprimir, omplir-la des de casa i portar-la a l’escola per tal d’estalviar temps. Si per alguna raó, us és impossible fer-ho, se us proporcionarà el mateix full al col·legi.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Si per alguna raó, al·legueu el compliment d’un o més criteris de prioritat, recordeu que heu de presentar la documentació acreditativa (podeu presentar-la dins el 10 d’abril).

Share This Post!