#Caritasx3, la campanya de les deu Càritas amb seu a Catalunya per fer front a les conseqüències socials de la COVID-19

Amb el lema “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les donacions. #Caritasx3” les deu Càritas amb seu a Catalunya van iniciar el passat divendres una nova campanya comunicativa, per poder donar resposta a les peticions socials que Càritas ha anat rebent d’ençà que va decretar-se l’estat d’alarma.

Per aquest motiu i davant l’emergència social, Càritas ha iniciat aquesta nova campanya, que ha comptat amb el suport del creatiu publicitari i de l’actor Víctor Solé, protagonista de l’anterior campanya de Càritas «Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel», on interpretava precisament «l’àngel» de Càritas. La campanya, que ja té en funcionament la web i l’espot, s’allargarà durant les setmanes vinents, i comptarà amb la difusió de televisions, diaris i ràdios d’arreu de Catalunya.

#Caritasx3, la campanya de les deu Càritas
Nota de premsa

Nota de premsa

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.