Des del mes d’octubre s’ha reincorporat l’auxiliar de conversa a l’escola

Gràcies a la figura de l’auxiliar de conversa podem fomentar la parla de la llengua anglesa a les aules des de primer fins a sisè de primària.

La seva finalitat dins l’aula és donar suport i oferir una atenció més personalitzada, reforçant les estructures i els continguts treballats a classe i atenent les necessitats de l’alumnat.

Jornada de portes obertes

Per altra banda, durant el taller d’anglès normalment es treballa en grups reduïts i a través de jocs, fitxes, revistes, llibres de lectura, petits diàlegs, etc.; i l’ús de les eines digitals. D’aquesta manera és més fàcil fer que l’alumnat pugui participar i potenciar la llengua anglesa, ja que moltes vegades resulta difícil amb el grup classe.

L’auxiliar també forma part de les classes de Theatre, una matèria complementària que permet que l’alumnat experimenti la part artística i es pugui expressar en anglès d’una manera lúdica i engrescadora.

El fet de preparar diferents representacions desperta l’interès per la llengua i la motivació per les classes i tot el que es treballa en elles.

Share This Post!