Aquest estiu marxem de colònies 🙌🏽 💃

Monitores de l’esplai Cremallera de l’escola Montserrat, juntament amb l’esplai del Roser de Cerdanyola, estem organitzant unes súper colònies perquè aquest estiu els nens i nenes puguin tornar a viure i jugar com el que són: nens i nenes! 🎉

Colonies Estiu Esplai Cremallera

Seguint tots els protocols i mesures per gaudir d’una setmana plena d’aventures marxem:

📆 del 29 de juny al 4 de juliol
🏡 Can Xammar
👦🏽 De P5 a 6è de Primària
🏔 Excursions, jocs i mil aventures
📥 colonies.elroser.org

Necessiteu més informació? Envian’s un correu a: esplai.cremallera@escolamontserrat.cat

Tweets Recents

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.