MENJADOR

L’escola Mare de Déu de Montserrat disposa de cuina pròpia i ofereix el servei de menjador a tots els alumnes de l’escola que estiguin interessats. L’empresa encarregada de realitzar el servei de menjador és Campos Estela , que elabora els seus menús seguint els criteris de dieta mediterrània, que afavoreix el consum de cereals, verdures de temporada o llegums com a base dels plats, a més de fruits secs, oli d’oliva, herbes aromàtiques i fruita fresca. Treballem amb una selecció de proveïdors que prioritzen aliments de proximitat com són les hortalisses, fruita, carn, ous i làctics. La supervisió dels menús està realitzada per professionals amb formació específica en nutrició coordinats per la Cap de Seguretat Alimentària.

Els alumnes que es queden sempre a dinar abonaran la quota mensual domiciliada pel banc, aquells que ho facin de forma ocasional hauran de comprar, a la secretaria del centre, els tiquets i presentar-los al tutor a primera hora del matí.

Campos Estela
Campos Estela

PROTOCOL ACTUACIÓ COVID-19

Servei de menjador escolar

Activitat del menjador

CAMPOS ESTELA

Ens encanta cuinar des de les escoles i que el nostre equip de monitors i monitores desenvolupi activitats de lleure adaptades al projecte de cada centre educatiu. Dona un cop d’ull a les nostres propostes! Tots els nostres projectes educatius reflecteixen els valors de la feina ben feta, el respecte per la tradició i la innovació com a recerca de la millora constant.

Una dieta saludable a Campos Estela equival a un àpat equilibrat, variat, suficient, inclusiu, casolà, segur i que aposta per aliments de temporada i de proximitat, preferentment de comarques veïnes de Barcelona i en l’àmbit de Catalunya. Disposem d’un servei nutricional propi, des d’on fem la programació de menús i duem a terme auditories internes de Seguretat Alimentària, per garantir les òptimes condicions de les nostres cuines. El nostre servei de menjador compta amb un equip de cuina i uns monitors de lleure amb experiència per transmetre com el dinar, a la nostra cultura, és un moment de plaer, d’assaborir els aliments i de compartir a taula.

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.