Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 12/06/2023

ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE