Matrícula Diploma Dual Curs 2020-01

Diploma Dual és el programa de convalidacions internacionals de títols de batxillerat que et permetrà obtenir dues titulacions simultànies: el propi del país i l’American High School Diploma.

MOTIUS PER TRIAR EL DIPLOMA DUAL

Possibilitat d’estudiar en universitats dels EEUU.
Nombre significatiu d’hores d’aprenentatge en llengua anglesa.
Enriquiment acadèmic. Currículum diferencial.
Millora del nivell d’anglès.
Adaptació en ambients multiculturals.

Per més informació

Share This Post!