CENTENARI ESCOLA MONTSERRAT

La nostra escola està d’aniversari. A l’octubre de 2019 compleix 100 anys des que va iniciar la seva tasca educativa aquí a Rubí. Amb motiu de la celebració del centenari.

El nostre centre es defineix com una escola catalana, cristiana i concertada; on el nostre principal objectiu és formar persones cultes, respectuoses, ciutadanes i constructives. Treballem per aconseguir que l’alumnat es senti acollit, segur, estimat que vingui content al centre i que aprengui a desenvolupar-se com a persona. La nostra escola neix el 1919, per iniciativa del Beat Josep Guardiet

PROGRAMA CENTENARI

OCTUBRE
15 Missa de campanya a l’escola a les 11.30 hores presidida per al bisbe auxiliar Mons Salvador Cristau.
24 Acte institucional d’inauguració del centenari a les 18 h a La Sala.

NOVEMBRE
6 Activitat d’agraïment al Beat Josep Guardiet en el dia de commemoració.

DESEMBRE
13 Pessebre vivent a l’escola.

FEBRER
21 Rua de Carnestoltes del centenari.

MARÇ
21 Concert a Parròquia de Sant Pere a les 17 hores: Coral ESO – Obrador Coral – Brotes de Olivo
28 Trobada exalumnes* dels anys 1990 fins 2019 a l’escola.

ABRIL
25 Trobada exalumnes* dels anys 1919 fins 1990 a l’escola.
27 Missa solemne de la patrona amb el Sr Bisbe de Terrassa, Mons Josep Àngel Saiz Meneses

ABRIL-MAIG
Exposició al Museu Vallhonrat dels 100 anys de l’escola

MAIG
8-9-10 Pelegrinatge a Montserrat per donar gràcies a la Mare de Déu pels 100 anys de l’escola i de la Romeria de Rubí. Col·laboració de l’Esbart Dansaire de Rubí el dissabte 9 a la tarda/vespre amb una actuació.

JUNY
16-17 Actuacions solidàries en favor de Càritas Rubí al Casal Popular.

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.