Presentació dels tallers en anglès a la 13a jornada d’escola multilingüe

2020-04-08T12:15:55+01:00

Presentació dels tallers en anglès a la 13a jornada d’escola multilingüe Els darrers anys, les escoles estan fent esforços notables per millorar l’educació multilingüe que ofereixen. Aquest treball sistemàtic i ben orientat donarà com a fruit, sens dubte, la superació definitiva d’un dèficit històric: la capacitat comunicativa dels joves del país en llengua estrangera. Des de la FECC han contribuït mitjançant un programa de formació que les escoles han sumat als mateixos esforços. Un dels elements d’aquest programa és la Jornada d’Escola Multilingüe. El programa segueix el principi que l’aprenentatge de les llengües s’ha de basar en l’ús freqüent en [...]

Presentació dels tallers en anglès a la 13a jornada d’escola multilingüe2020-04-08T12:15:55+01:00

La coavaluació a l’EF de 4t d’ESO

2020-04-08T09:17:42+01:00

La coavaluació a l’EF de 4t d’ESO L’alumnat de 4t d’ESO ha acabat la darrera unitat de la matèria (voleibol), avaluant-se ells mateixos tots els continguts pràctics i actitudinals treballats. Enguany, la coavaluació, és una de les innovacions que més hem desenvolupat a l’EF al llarg de tota l’etapa i, a 4t, l’hem culminada amb la responsabilitat d’avaluar, ells sols, una unitat sencera. L’han realitzada mitjançant l’ús de rúbriques (que els ajudaven a tenir ben clar els aprenentatges i graus d’assoliment als que arribar), i de reptes cooperatius. Això els ha comportat desenvolupar l’esperit crític, l’autonomia i la responsabilitat. L’experiència [...]

La coavaluació a l’EF de 4t d’ESO2020-04-08T09:17:42+01:00

DADES DE CONTACTE

C/ Cervantes, 77, 08191 Rubí, Bcn
Telèfon: 935 888 071
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
http://www.escolamontserrat.cat