Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i

l’ensenyament en primera petició ordenada a 11/05/2023

INFORME BAREM DEFINITIU