ACTIVITATS EXTRAESCOLARS2020-03-05T12:17:21+01:00

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars s’organitzen a l’Escola Montserrat, es fan fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure i que es realitzen des de setembre a juny.

Actualment organitzem activitats esportives que ajuden a fomentar l’educació en valors i al mateix temps desenvolupin els sentits dels participants a través de treball en equip, creativitat i que ajuden a gaudir a través de l’aprenentatge.

ESPLAI CREMALLERA

1r a 6è Primària

ACTIVITATS

JOCS MOTRIUS P3 i P4
INICIACIÓ ESPORTIVA P5 a 2n Primària
PATINATGE ARTÍSTIC P5 a 4t ESO
DANSA ESPORTIVA P5 a 4t ESO
INICIACIÓ FUTBOL SALA 2n Primària
FUTBOL SALA 2n Prim a 4t ESO
PISCINA
ROBÒTICA
ARTS MARCIALS
SCIENCE
LLENGUA ANGLESA
PILATES i ZUMBA (Pares i mares)

INSCRIPCIÓ

NOTICIES

Uneix-te als més de 2500 Estudiants que gaudeixen
de l’educació de les escoles del Bisbat de Terrassa

Forma part del nou model educatiu de l’Escola Montserrat i prepara’t per al futur.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d’aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l’escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

DADES DE CONTACTE

C/ Cervantes, 77, 08191 Rubí, Bcn
Telèfon: 935 888 071
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
http://www.escolamontserrat.cat